l10n-of-free-software-kk-for-aif2012 - Моя презентация на AIF2012